ŞİLE NAKLİYAT

Şile evden eve nakliyat

Şile evden eve nakliyat

Yunanca metinlerde Hilea adıyla geçen kelime 19. yüzyıl başlarında tüm Karadenizi gezip anılarını yazan Trabzonlu Ermeni rahip Bıjışkyan'a göre Yunanca "dudaklar" kelimesiyle ilişkili olup, Özhan Öztürk'e göre Pontus Rumcasında Yunanca /H/ sesinin /Ş/ olarak telaffuzundan dolayı Şile olarak telaffuz edilmekteydi. Öztürk ayrıca yaşlı Plinius ile Ptolemaus'un notlarında andığı ve küçük gemilerin sığındığı bu koya dökülen Psilis deresinin Şile adının kaynağı olduğunu iddia etmiştir İlçede iskân çok eskiye dayanır. Şile çevresinin tarih öncesinde (Cilalı Taş Devri) iskan edildiğini göstermektedir. Kefken ile Bulgaristan sınırı arasındaki Karadeniz sahil kesiminde yapılan tarih öncesine ilişkin çalışmalarda, çeşitli yerlerde Paleolitik çağın muhtelif bölümlerine ve özellikle Epi-Paleolitik döneme ait birçok konak yeri ve işlik saptanmıştır. Buluntu yerlerinin sayısındaki artıştan, buzul sonrası dönemde (yaklaşık M.Ö. 12000 ile 6000 arasında) Karadeniz kıyı şeridi üzerinde önemli bir nüfus yoğunluğunun olduğu açıkça bellidir. Nitekim İstanbul'un en eski buluntu yerleri arasında Şile'nin Ağva ve Sahilköy (Domalı) köyleri bulunmaktadır. Marmara kıyısında Ambarlı'yı da içine alan kıyı konak yerlerinden biri olan Sahilköy, aynı adı taşıyan koyun kuzeyindeki kumluğun batısındadır. Sahilköy'e ait yontma taş aletler, Göztepe ve Kazlar deresinin doğusuna rastlayan Dereağzı Tepesi üzerinde toplanmıştır. Ayrıca, ilçede o dönem insanının yaşamı için elverişli çok sayıda mağara bulunmaktadır.

Şile antik çağda iki defa istilaya uğramıştır. Birinci istila, eski Yunanların Pers seferinden geri dönüşlerinde komutanları Xenophon tarafından, ikincisi de kıyı şeridini takip ederek ilerleyen Roma komutanı Lucullus tarafından gerçekleştirilmiştir. Roma döneminin izleri hala Şile'de görülmektedir. Doğu Roma İmparatoru Diokletianus zamanında (284-305), İnkese, Sofular gibi Şile mağaraları ilk inanan Hristiyanlar için tabii korunaklar olmuştur. Gürlek Mağarası Doğu Roma askerlerinin yakaladığı ilk inanan Hristiyanları hapsettikleri bir cezaevi gibi kullanılmıştır. Selçuklu Türkleri Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile 1090 senesinde Şile'yi ele geçirdiler. 1097 senesinde ise 1. Haçlı orduları Şile'yi Selçuklulardan geri almıştır. Şile'nin geri alınması ancak Yıldırım Bayezid döneminde mümkün olmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında Şile'nin Ano ve Kato Neohorion'da (aşağı ve Yukarı Yeniköy) yaşaya 7 bin Rum güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'e sürülmüştür. 1. dünya Savaşı sonrasında bölge silah ve askerden arındırılınca bölgeye dönebilen Rumlar ile Türkler çeteleşerek birbirleriyle mücedeleye girişmiştir. 12 Haziran 1920'de Yunan ordusu bölgeyi geçici olarak işgal etmişse de Ağustos ayından geri çekilmelerinin ardından Kuvvacılar tutukladıkları 115 Rum erkeğin birkaç tanesi hariç hepsini öldürmüş, düşmanla işbirliği yaptığı iddia edilen Hıristiyanların mallarına el koyulup, evleri yakılmış, bölgenin Rum aileleri İstanbul'a sığınmışlardır.

19. yy. Osmanlı kayıtlarına göre Şile kazası 1846'da Zaptiye Müşirliği'ne bağlıydı. 1876'da şile kazasının Dersaadet Şehremaneti'ne bağlandığı görülür. 1877 Devlet Salnamesinde ise Şile, Zaptiye Nezaretine bağlı Üsküdar Mutasarrıflığına bağlıdır. 1924'de bütün sancaklar (mutasarrafflık) vilayet yapıldığında Şile'nin Üsküdar'a bağlılığı devam etmiştir. 1926'da yapılan yeni düzenlemeyle Üsküdar kaza haline getirilip İstanbul vilayetine bağlanınca Şile kazası da Üsküdar'la aynı yapı içinde yer almıştır. Ayrıca Şile, Cumhuriyet'in kuruluşu ile oluşturulan ilk belediyelerden biridir. Şile evden eve nakliyat

Ağaçdere mahallesi evden eve nakliyat, Ağva Merkez mahallesi evden eve nakliyat, Ahmetli mahallesi evden eve nakliyat, Akçakese mahallesi evden eve nakliyat, Alacalı mahallesi evden eve nakliyat, Avcıkoru mahallesi evden eve nakliyat, Balibey mahallesi evden eve nakliyat, Bıçkıdere mahallesi evden eve nakliyat, Bozkoca mahallesi evden eve nakliyat, Bucaklı mahallesi evden eve nakliyat, Çataklı mahallesi evden eve nakliyat, Çavuş mahallesi evden eve nakliyat, Çayırbaşı mahallesi evden eve nakliyat, Çelebi mahallesi evden eve nakliyat, Çengilli mahallesi evden eve nakliyat, Darlık mahallesi evden eve nakliyat, Değirmençayırı mahallesi evden eve nakliyat, Doğancılı mahallesi evden eve nakliyat, Erenler mahallesi evden eve nakliyat, Esenceli mahallesi evden eve nakliyat, Geredeli mahallesi evden eve nakliyat, Göçe mahallesi evden eve nakliyat, Gökmaslı mahallesi evden eve nakliyat, Göksu mahallesi evden eve nakliyat, Hacı Kasım mahallesi evden eve nakliyat, Hacıllı mahallesi evden eve nakliyat, Hasanlı mahallesi evden eve nakliyat, İmrendere mahallesi evden eve nakliyat, İmrenli mahallesi evden eve nakliyat, İsaköy mahallesi evden eve nakliyat, Kabakoz mahallesi evden eve nakliyat, Kadıköy mahallesi evden eve nakliyat, Kalem mahallesi evden eve nakliyat, Karabeyli mahallesi evden eve nakliyat, Karacaköy mahallesi evden eve nakliyat, Karakiraz mahallesi evden eve nakliyat, Karamandere mahallesi evden eve nakliyat, Kervansaray mahallesi evden eve nakliyat, Kızılca mahallesi evden eve nakliyat, Korucu mahallesi evden eve nakliyat, Kömürlük mahallesi evden eve nakliyat, Kumbaba mahallesi evden eve nakliyat, Kurfallı mahallesi evden eve nakliyat, Kurna mahallesi evden eve nakliyat, Meşrutiyet mahallesi evden eve nakliyat, Oruçoğlu mahallesi evden eve nakliyat, Osmanköy mahallesi evden eve nakliyat, Ovacık mahallesi evden eve nakliyat, Sahilköy mahallesi evden eve nakliyat, Satmazlı mahallesi evden eve nakliyat, Sofular mahallesi evden eve nakliyat, Soğullu mahallesi evden eve nakliyat, Sortullu mahallesi evden eve nakliyat, Şuayipli mahallesi evden eve nakliyat, Tekeköy mahallesi evden eve nakliyat, Ulupelit mahallesi evden eve nakliyat, Üvezli mahallesi evden eve nakliyat, Yaka mahallesi evden eve nakliyat, Yaylalı mahallesi evden eve nakliyat, Yazımanayır mahallesi evden eve nakliyat, şile ev taşıma, şile ağva evden eve nakliyat, ağva ev taşıma firmaları, ağva evden eve nakliyat firması, ağva ev taşıma, ağva parça eşya taşıma, ağvaya taşınma, ağva taşınma firması, ağva ev taşıyan firmalar